Regulamin

REGULAMIN SKLEPU BIOKOSMETYKI24

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Postanowienia regulaminu sklepu bioksmetyki24 nie mają na celu wyłączyć ani ograniczyć jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem przysługujących mu przepisów prawa. W przypadku niezgodności treści regulaminu z przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.2 Sklep internetowy biokosmetyki24, dostępy jest pod adresem www.biokosmetyki24.com prowadzony przez:

biokosmetyki24 Anna CieślakKadłub 106F, 98-300 Wieluń

Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem:

NIP: 832-194-05-21, REGON: 361096380

Dane kontaktowe:

tel. 794 932 052               e-mail: kontakt@biokosmetyki24.com

numer konta bankowego PKO SA: 62 1240 3291 1111 0010 6246 8823

1.3 Sklep biokosmetyki24 prowadzi sprzedaż towarów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.biokosmetyki24.com

1.3 Wszystkie ceny uwidocznione na stronie internetowej www.biokosmetyki24.com są cenami podanymi w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy – są one wskazane w trakcie składania zamówienia oraz w zakładce sklepu internetowego „Koszty i wysyłki”.

1.4 Wszystkie produkty widoczne na stronie internetowej www.biokosmetyki24.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

1.5 Na każdy zakupiony towar przez Klienta wystawiamy rachunek.

2. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

2.1 Sklep internetowy www.biokosmetyki24.com świadczy następujące usługi elektroniczne:

2.1.1 Indywidualne konto Klienta

2.1.2 Formularz pozwalający na składanie przez Klienta zamówienia

2.2 Klient zobowiązany jest do wprowadzania prawdziwych danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.3 Świadczenie usług elektronicznych przez sklep internetowy jest bezpłatne.

2.4 Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w sklepie internetowym jest bezterminowe.

2.5 Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia konta w sklepie internetowym bez podawania przyczyny z zachowaniem 10-dniowego okresu wypowiedzenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1 Cenniki, reklamy, ogłoszenia oraz informacje o produktach podane na stronie internetowej są zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2 Sprzedawca jest odpowiedzialny za dostarczenie Klientowi rzeczy bez wad.

3.3 Cena produktu jest wiążąca w chwili składania zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie nawet w przypadku zmian cen na stronie internetowej, po złożeniu przez Klienta zamówienia.

3.4 W celu zawarcia umowy sprzedaży produktu należy dokonać wyboru produktu oraz wypełnić formularz.

3.5 Klient ma możliwość dokonania zakupu bez rejestracji na stronie internetowej.

3.6 Podczas składania zamówienia należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, miejsce i sposób dostawy produktu oraz sposób płatności.

3.7. Złożenie zamówienia następuje w chwili kliknięcia w formularzu pola „zamawiam”.

4. DOSTAWA

4.1 Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, firm kurierskich lub za pośrednictwem InPost (paczkomaty).

4.2 Przesyłki dostarczane są w terminie uzależnionym od wyboru przewoźnika. W przypadku Poczty Polskiej, firm kurierskich oraz Paczkomaty InPost do 2 dni roboczych, przesyłki zagraniczne ok. 7 dni roboczych.

4.3 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki spowodowane niewywiązaniem się przewoźnika z umowy przewozowej i pocztowej.

4.4 Sprzedawca dostarcza zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika wskazanym przez Klienta podczas składania zamówienia.

4.5 Koszty dostawy są wyraźnie wskazane podczas składania zamówienia, oraz są dostępne w zakładce „koszty wysyłki”.

4.6 W chwili odebrania przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan w obecności kuriera.

4.7 W przypadku stwierdzenia niezgodności lub uszkodzenia przesyłki podczas transportu należy w obecności kuriera lub listonosza spisać protokół szkody i odesłać go do biokosmetyki24.

4.8 Złożone zamówienia przez Klienta wysyłane są na wskazany adres w formularzu po zaksięgowaniu wpłaty na konto bankowe, najpóźniej następnego dnia roboczego.

5. PŁATNOŚĆ

5.1 Kupujący ma możliwość dokonania wyboru płatności podczas składania zamówienia.

5.1.1. Za pobraniem

5.1.2 Przelew bankowy (dane rachunku bankowego sklepu internetowego podane są na stronie sklepu oraz przesyłane drogą elektroniczną do Klienta po złożeniu zamówienia).

5.1.3 przelewy24.pl

5.1.4 P24NOW Nowa metoda płatności

Możesz kupić więcej niż myślisz. Z P24NOW odroczysz płatność za swoje zakupy nawet do 54 dni bez żadnych opłat. Wystarczy założyć konto na stronie https://openid.przelewy24.pl/u/0/user/register  

Gdy już Twoje konto będzie aktywne, możesz złożyć zamówienie w sklepie i zapłacić za nie później. Wystarczy, że w zamówieniu, przy wyborze płatności klikniesz metodę płatności P24NOW. I gotowe!

Limit odnawialny do 10 000 zł. Za każdym razem decydujesz o sposobie spłaty: na raty lub do 54 dni później.

5.2 Płatności należy dokonać najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – 30 DNI NA ZWROT

6.1 Konsument, który zawarł umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając oświadczenie w terminie 30 dni. Aby zachować termin wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem i wysłać na adres: biokosmetyki24, Kadłub 106F, 98-300 Wieluń lub na adres e-mail kontakt@biokosmetyki24.com.

6.2 Trzydziestodniowy termin odstąpienia od umowy przypadku Umowy Sprzedaży, liczy się od dnia dostarczenia produktu lub w przypadku umowy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

6.3 W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży bądź umowy świadczenia usługi elektronicznej konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niepogorszonym, nie później niż w terminie 14 dni.

6.4 Sklep internetowy biokosmetyki24 nie przyjmuje zwrotów przesyłek odesłanych za pobraniem.

6.5 Klient traci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku, kiedy rzecz jest dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7. REKLAMACJE I GWARANCJE

7.1 Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.)

7.2 W przypadku niezgodności towaru z Umową Sprzedaży reklamowany towar wraz z opisem niezgodności należy odesłać na adres: biokosmetyki24, Kadłub 106F, 98-300 Wieluń.

7.3 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany przez Klienta.

7.4 Zaleca się podanie w treści reklamacji jak największej ilości informacji dotyczących przedmiotu i rodzaju reklamacji, daty powstania wady oraz danych kontaktowych (ułatwi to proces rozpatrywania reklamacji).

7.5 Wszystkie sprzedawane towary w sklepie internetowym posiadają od 3 do 24 miesięcy terminu przydatności do użycia.

7.6 Sprzedawca udziela 2 letniej gwarancji na zakupione za pośrednictwem strony internetowej urządzenia elektryczne.

8. DANE OSOBOWE

8.1 Administratorem danych osobowych Klienta sklepu internetowego jest: biokosmetyki24 Anna Cieślak

8.2 Dane osobowe Klienta zbierane są w celu świadczenia usługi elektronicznej oraz umowy sprzedaży z biokosmetyki24.

8.3 Klient posiada dostęp do treści swoich danych osobowych oraz posiada prawo do ich poprawiania.

8.4 Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Jednakże niepodanie niezbędnych danych osobowych wskazanych w formularzu świadczenia usług elektronicznych bądź umowy sprzedaży, będzie skutkować odrzuceniem zawarcia tejże umowy.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące właściwe przepisy prawa polskiego.

9.2 Klient ma dostęp do regulaminu sklepu internetowego na jego stronie głównej (regulamin znajduje się pod adresem http://biokosmetyki24.com/content/7-regulamin), lub jest dostarczany drogą elektroniczną na każde żądanie.

9.3 Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym biokosmetyki24. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia w regulaminie.

9.4 Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby opisy i dane techniczne towarów były zgodne z rzeczywistością. Nie odpowiada jednak za błędne podanie parametrów, właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta. Jednakże w przypadku pojawiania się jakichkolwiek błędów w opisie towaru, Klient na prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.

9.5 Udostępnione w sklepie internetowym zdjęcia mają charakter podglądowy, co oznacza, że Klient może otrzymać zamówiony towar w innym opakowaniu.

9.6 Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów związku z obsługą reklamacji. Jest on uprawniony do zwrócenia się do polubownego sądu konsumenckiego w celu rozstrzygnięcia sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient może również uzyskać bezpłatną pomoc (miejskiego) rzecznika konsumentów w celu rozstrzygnięcia sporu.

Polityka prywatności

Szanujemy Twoje dane osobowe!

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu znajdującego się pod niniejszym adresem akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Zmiany te nie wpływają na podstawowa zasadę:

Nigdy nie udostępniamy osobom trzecim danych użytkowników tego serwisu!

Zawsze masz prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych z bazy serwisu.

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy, dzięki działalności związanej z tym serwisem. Mogą być to informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu (np. nowości, promocje, oferty specjalne), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy ebookow, publikacji tradycyjnych (książek), kursów i ofert specjalnych.

Polityka Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

0
    0
    Koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu