WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Kliknij i pobierz - Formularz do pobrania

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat

biokosmetyki24 Anna Cieślak

ul. św. Barbary 58, 98-300 Wieluń

Tel. 794 932 052

e-mail: kontakt@biokosmetyki24.com

– Ja/My( *) niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy( *) umowy dostawy następujących rzeczy( *) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy( *) /o świadczenie następującej usługi( *)

– Data zawarcia umowy( *) /odbioru( *) ………………………………;

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………………;

– Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………………………………….;

– Podpis konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………………………….....;

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 – Data ……………………………

( *) Niepotrzebne skreślić.

WZÓR ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO

Kliknij i pobierz - Formularz do pobrania

ID systemowe: ……………………………

(uzupełnia pracownik)

Miejscowość: ...............................................                                   Data: .…...-.…...-………..

Imię i Nazwisko: …………………….………………….

Adres: ……………………………………………………….

Telefon kontaktowy: …………….…………………..

Adres email: ……………………………………………..

Login z Allegro lub numer zamówienia w sklepie: ………………………………………

Nazwa produktu: ………………………………………

Zgłoszenie reklamacyjne Opis usterki/wady produktu: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

Okoliczności powstania usterki: ……………………………………………......…

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Podpis klienta: ……………………………..................................................….

Niniejszy druk wraz z produktem oraz dowodem zakupu należy, odesłać na adres: biokosmetyki24 Anna Cieślak, ul. św. Barbary 58, 98-300 Wieluń, z dopiskiem „Reklamacja” Gdy otrzymamy przesyłkę zostaniesz o tym poinformowany e-mailem.